Komunikacija

Želja po izražanju samega sebe je mogočna, vendar svoj glas, svoje telo, svoj dih ni vedno najboljše orodje. Zato smo razvili kompleksne neverbalne komunikacijske sisteme, ki pogosto boljša orodja, zato se oborožite z bobni in pisala ter tako se prepustite občutkom.