Kaj Je Senzorna Integracija?

Senzorna integracija je zelo pomembna, kajti je skupek senzornih sistemov, ki služijo kot temelj za razvoj veščin, ki jih potrebujemo za življenje. Če ti temelji niso dovolj razviti, je lahko celoten razvoj slabši ali nestabilen. To se lahko pokaže s težavami pri integraciji na vseh stopnjah razvoja in se lahko pokažejo že pri dojenčkih. Na primer težave s hranjenjem, težave pri spanju, pretirana jokavost, prevelik odziv na zvoke, svetlobo, dotik. V nekaterih primerih se težave integracije kažejo v tem, da se dojenčki težko obračajo, prepozno shodijo ali preskočijo plazenje. Omenjene težave so povezane s prvim nivojem integracije.


VESTIBULARNOST

Prenaša podatke in osebi daje informacije o položaju in gibanju svojem v prostoru.

Vestibularnost omogoča:
- Orientacijo v prostoru
- Nadzor napetosti mišic
- Ohranjanje ravnotežja
- Stabilizacija oči v prostoru med gibanjem glave


PROPRIOCEPCIJA

Nudi informacije o gibanju sklepov in telesa, informacije o obsegu, moči, trajanju, smeri gibanja, drži ali delov telesa v prostoru in mišični tonus.
Glavna naloga je, da omogoča gibanje, kretnje ter pridobivanje povratnih informacij o dokončanju gibanja. Skupaj z Vestibularnostjo Propriocepcija nadzira sistem mišičnega tonusa, nadzoruje držo in ustvarja sheme telesa.


TAKTILNOST

Pomeni odziv na dotik, pritisk, bolečine, temperaturo in vibracije.
Zagotavlja informacije o kraju, času in viru dotika ter o velikosti, sestavi in obliki predmetov.
Naloga: prepoznavanje predmetov z dotikom, lokalizacijo. Dotik prispeva k shemi razvoja in zaščiti telesa. 


VIZUALNOST  

Je vir podatkov o gibanju, ki sodelujejo pri načrtovanju motorike in predvidevanja.
Skupaj z vestibularnim sistemom nadzorujeta ravnotežje.

 
SLUŠNI SISTEM

Naloga: preoblikovanje zvočnih dražljajev v čutne zaznave.
Funkcionalni pomen:
- Nezavedno poslušanje
- Zavestno poslušanje
- Prispeva k orientaciji v prostoru
- Razvoj govora
- Pozor, koncentracija in stopnja vzdraženosti.


POMEN SENZORNE INTEGRACIJE ZA RAZVOJ ČLOVEKA

Informacije, ki so pridobljene na podlagi senzornih receptorjev, izboljšujejo držo, ravnotežje, mišični tonus, premagovanje gravitacije, somato-senzorično zavedanje, načrtovanje motorike, motorične sposobnosti, sposobnosti dojemanja, čustveno zrelost,  koncentracijo, ustvarjalnost, delovne navade, branje, pisanje, matematiko, reševanje problemov..
 
 Znaki, ki kažejo na težave senzorne integracije:
• Pretirana ali nezadostna občutljivost na dotik, zvok, vid, gibanje, okus in vonj.
• Težave s pozornostjo in samokontrole: motnja, razdražljivost ali težje umirjanje zaradi hrupa v ozadju ali zaradi vizualnih dražljajev.
• Socialne in čustvene težave.
• Težave z ravnotežjem, gibanjem, komunikacijo in govorom, načrtovanje motorike.


PROGRAM TERAPIJE SENZORNE INTEGRACIJE

V program terapije senzorne integracije so vključeni otroci z motnjami in težavami v delovanju senzorne integracije, samoregulacije, motnje mišičnega tonusa, težave pri fino- in grobi motoriki, motnje načrtovanja motorike, slabe organizacije vedenja ter zaznavanja, motnje pozornosti in težavnosti igranja.

Motnja senzorne integracije kot nevrološka motnja, se lahko pojavi kot samostojna težava ali težava pod posebnimi pogoji, sindromi ali bolezni v primeru nezadostne zrelosti živčnega sistema, zaradi prezgodnjega rojstva. Motnja se lahko pojavlja tudi pri otrocih s posebnimi potrebami zaradi gibalnih težav, otrocih s cerebralno paralizo, otrocih z avtistično motnjo, z okvaro vida, otrocih z motnjo pomanjkanja pozornosti (ADHD), otrocih s težavami pri govoru, učenju, otrocih s slušnimi okvarami, otrocih z motnjami v duševnem razvoju.

Aktivno izvajanje terapije senzorne integracije pomaga izboljšanju funkcionalne sposobnosti in prilagodi vedenje otroka. Dokazano je, da terapija senzorne integracije izboljša kakovost prilagajanja vodenja otrok in zagotavlja ustrezne odzive na zahteve okolja.


CILJI IN NAMEN TERAPIJE SENZORNE INTEGRACIJE

Izboljšanje sposobnosti otrok za interakcijo s predmeti v prostoru:
- Povečanje reakcijskega časa, da se prilagodijo senzorični dražljaji
- Razvijanje odzivov do prilagajanja
- Povečanje samozavesti in samospoštovanja
- Izboljšanje kognitivnih sposobnosti, pridobivanje govornih sposobnosti, izboljšanje kakovosti šolskega uspeha
- Razvoj osebnih in socialnih veščin


Visoko kvalitetni izdelki iz naše specializirane trgovine bodo zagotovo vplivali na boljši razvoj vsakega otroka. Uporabljajte jih vsak dan!