Skip to main content

Vedno več je strokovnjakov, ki se želijo izobraziti za izvajanje programa funkcionalnega učenja. Knjigo priporočamo različnim strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja. Koristi lahko staršem, katerih otroci so vključeni v program funkcionalnega učenja. Lahko je v pomoč tudi učiteljem in študentom defektologije in drugih sorodnih strok.


V juniju 2008 je pri založbi Sage v Londonu izšel priročnik Every Child Can Learn, avtorjev Katrin Stroh, Thelme Robinson in Alana Proctorja. Knjiga je rezultat dolgoletnih izkušenj pri delu z otroki s posebnimi potrebami in z otroki z zaostankom v razvoju, kakor tudi sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki, ki so jih spodbudili, da so priročnik napisali.


Priročnik je zelo nazoren, opremljen s slikovnim materialom in opisi primerov iz prakse, med njimi pa so tudi primeri slovenskih terapevtov funkcionalnega učenja in mnenja staršev.
Priložena je tudi zgoščenka, na kateri je praktičen prikaz dela funkcionalnega učenja in namigi za izdelavo delovnega materiala.


Vrednost priročnika je podroben opis postopnega dela z otroki, kakor tudi prikaz fleksibilnosti programa funkcionalnega učenja. Od terapevta zahteva znanje o razvoju otrok do starosti dveh let, o principih učenja in o delu s straši. Kljub temu da je priročnik sistematičen, bi bilo dobro, da je terapevt že usposobljen za delo po tem programu, saj mu je tako priročnik pripomoček za lažje načrtovanje, izvajanje terapij in njihovo prilagajanje potrebam otrok in njihovih staršev.
Priročnik ima triindvajset poglavij, v katerih so podrobno opisana posamezna učna orodja, razdelana po težavnostnih stopnjah. Vsako učno orodje bogatijo slike, ki prinašajo ideje za izdelavo lastnega materiala. V poglavjih najdemo tudi opise težav otrok s posebnimi potrebami, med temi so težave s spanjem, hranjenjem, z vedenjem, z življenjem s sorojenci, z vključevanjem v ožje in širše okolje in v vzgojno izobraževalne ustanove.


Eno od poglavij je posvečeno staršem, soočenim s težavami, ki jih prinaša v njihovo življenje otrok s posebnimi potrebami. Opisuje njihovo in terapevtovo vlogo pri premagovanju čustvenih, vzgojnih, socialnih, izobraževalnih problemov, s katerimi se otrok in starši dnevno srečujejo. Posebna pozornost je posvečena čustvenemu in socialnemu razvoju otrok, oblikovanju njihove samopodobe in samozavesti.


Priloženi posnetki prikazujejo primere iz prakse angleških avtorjev, materiale, s katerimi delajo in opise, kako si jih lahko izdelamo sami. Besedilo iz angleškega posnetka smo prevedli in ga priložili knjigi.


Na koncu je tudi abecedni seznam najpomembnejših pojmov iz knjige, ki vam pomaga pri iskanju teh pojmov v knjigi.
(Prevajalke: Slavica Lenček, Mihaela Nena Vovk, Melita Keber Jašović)

NAROČITE TAKOJ


O VSEBINI PRIROČNIKA:
Skupina strokovnjakov v Veliki Britaniji je razvila in izvajala program funkcionalnega učenja precej pred prvimi zametki njegovega uvajanja v Sloveniji. Dr. Geoffrey Waldon, nevrolog, je delal na manchestrski univerzi in razvijal svoje izobraževalne teorije za otroke z motnjami v razvoju. V bolnišnici High Wich v St. Albansu v Hertfordshiru, v Veliki Britaniji se mu je mnogo kasneje pridružil dr. Stroh, pedopsihiater, s svojo skupino strokovnjakov različnih smeri. Sledila sta ugotovitvi, kako zelo je pomembna spontana igra za razvoj otroka do drugega leta starosti.


Tako se je rodila ideja za inovativni program funkcionalnega učenja. Katrin Stroh je bila na Mednarodni konferenci logopedov v Manchestru leta 1996, kjer je predstavila posnetek Učenja in komunikacije. Prisostvovala je tudi logopedinja iz Ljubljane. Prepričana, da bo funkcionalno učenje koristilo otrokom z zaostankom v razvoju v njeni ustanovi, je idejo posredovala svojim sodelavcem. Z zanimanjem so se začeli s pomočjo Katrin Stroh izobraževati mnogi slovenski strokovnjaki: logopedi, specialni pedagogi, fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, prav tako pa tudi starši.
Izmenjava izkušenj med Katrin Stroh in nekaterimi našimi strokovnjaki, praktiki, je leta 2008 pripeljala do izdaje angleškega priročnika Every Child Can Learn, pri založbi Sage iz Londona, pri čemer sta sodelovala tudi Thelma Robinson in Alan Proctor.


Knjigo sestavlja pet delov oziroma triindvajset poglavij. Prvi del predstavi zgodovino in pregled programa, nato vodi do sodobnih raziskovanj igre in učnih orodij. Drugi del natančno obravnava posamezna učna orodja z njihovimi definicijami, ki jih lahko razširimo v vsakdanje aktivnosti. V tretjem delu najdemo ideje za kompleksnejše dejavnosti, s pomočjo katerih otrok lahko razvije sposobnosti do te mere, da se lahko vključi v redni šolski program.  V četrtem delu je poudarek na pomembnosti družine, komunikaciji, negi, hranjenju in povezanosti med družino, terapevtom in šolo. Zadnji del knjige nam predstavi različna okolja, v katerih lahko uporabljamo funkcionalno učenje, ne glede na kulturno okolje, barvo kože, raso, jezik itd., saj se pri vseh otrocih na svetu pojavljajo enaki vzorci spontane igre, kar je osnova za vse otrokovo nadaljnje učenje.


Geoffrey Waldon (1980) je učna orodja pojmoval kot 'Učiti se, kako se učiti', torej kot mentalna orodja, ki jih vsi otroci uporabljajo, ko se učijo o svetu okoli sebe:

  • Nameščanje – prijemanje in premeščanje predmetov;
  • Odbiranje – neprekinjeno premikanje različnih predmetov, tako da tvorimo kup ali skladovnico;
  • Udarjanje – držanje predmeta, ki ga pripeljemo v stik z drugim predmetom ali površino;
  • Postavljanje v pare – postavljanje enakih predmetov ali slik v pare;
  • Ujemanje – primerjanje predmetov ali slik med seboj;
  • Razvrščanje – prepoznavanje, da predmete ali slike lahko razvrščamo v skupine;
  • Zaporedja – razvrščanje stvari, tako da ena sledi drugi;
  • Zlaganje kock – postavljanje kock na različna mesta v medsebojnem odnosu ene z drugo.


Knjiga zelo sistematično predstavi celoten program funkcionalnega učenja, opremljen z nazornimi ilustracijami, poleg tega pomaga pri reševanju zadreg v zvezi s spanjem, hranjenjem, vedenjem, čustvenim razvojem, z odnosi s sorojenci, pri odnosih v družini, vključevanjem v širše okolje in v vzgojno-izobraževalni sistem.

NAROČITE TAKOJ


Želimo poudariti, da v knjigi najdemo natančen opis obravnave malčkov s posebnimi potrebami. Starši otrok, ki so vključeni v program, imajo izjemno pomembno vlogo, saj se morajo naučiti tehnike in nadaljevati z dejavnostmi funkcionalnega učenja doma. Knjiga terapevtom, staršem in otrokom pomaga hoditi korak za korakom po poti k napredku v razvoju. 'Vsi, ki hočejo otrokom z motnjami pomagati, se bodo iz tega priročnika ogromno naučili,' pravi profesor Michael Rutter, z Inštituta za psihiatrijo na King's Collegeu v Londonu. 'Končno nekaj konkretnega, s čemer lahko pomagam svojemu otroku,' pravi oče enega od otrok, ki delajo po tem programu. 'Ta program primeren tudi za otroke s telesnimi hibami,' pa z gotovostjo trdi ena od terapevtk.


V pomoč nam bo tudi opis terapevtskih ur, slovenski prevod besedila iz priložene zgoščenke s posnetki primerov iz prakse, ki so neverjetno nazorni, prilagojeni temu, kar imajo otroci radi oziroma česar ne marajo. V knjigi je tudi material za izdelavo kartic in delovnih listov, pripravljenih za tiskanje, indeks, viri in priporočena literatura.


Z željo, da priročnik vzame v roke čim več slovenskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroki z motnjami v razvoju, se je porodila ideja, da ga prevedemo in izdamo v slovenščini in na ta način lažje in uspešnejše širimo idejo funkcionalnega učenja pri nas. Prevod je pred nami. Prepričani smo, da bo priročnik koristil tudi staršem otrok, vključenih v program funkcionalnega učenja. Ob strokovnem vodenju terapevtov in s pomočjo priročnika bodo veliko lažje pomagali svojim otrokom pri razvoju, učenju in komunikaciji, oblikovanju pozitivne samopodobe in notranje motivacije. Dodali smo tudi mnenja staršev otrok, ki so že nekaj časa vključeni v program funkcionalnega učenja.
Funkcionalno učenje prinaša v slovenski prostor nekaj novega. Poudarek je na razvoju učnih orodij in na njihovi pomembnosti in uporabnosti v vsakdanjem življenju.

Leto izdaje    2014
Število strani    203
Dimenzije    21,0 x 13,5
Avtor    Katrin Stroh, Thelma Robinson, Alan Proctor, Slavica Lenček , Mihaela Nena Vovk, Melita Keber Jašović

Vezava    Mehka
Izdal    Cangura

Kategorija    Pedagogika

NAROČITE TAKOJ